Slunečnicová zahrada

Terapie u děti s raným traumatem, poruchami chování, ADHD, hyperaktivitou, aj. Terapeutický, psychologický  přístup k dětem.  Prevence rizikových jevů v rodině, terapie, sanace rodiny, komunitní péče v rodinách, poradenství. Rodinné poradenství, rodinná terapie. Speciálně pedagogické poradenství pro děti s poruchami učení a chování. 

Objednání 

Telefon: +420 241 410 909, 603 291 593  

E-mail: cprustav@gmail.com

cprustav@afterin.cz

Otevírací doba

Po: 10:00 - 17:00

Út: 15:00 * 17:00

St: 9:00 - 16:00

Čt: 9:00 - 16:00
Pá: dle objednání 

Pro děti je nutné zachovat domácí režim,pravidla, dítě má mít přehled co se doma děje, jak probíhají rituály. Ovšem nejen povinnostmi, ale zejména láskou a hrou je živo Vaše dítě  :) Program pomáhá i příchozím z Ukrajiny a spolupracujeme s rodilými mluvčími 

projekt ČSOB aktivizace osob se zdravotním postižením


Počáteční screening

Vyhodnocení vývoje vašeho dítěte, psychologické zhodnocení, speciálně pedagogické vyšetření, zhodnocení adiktologem, casemanagement v rodinách, zhodnocení sociální pracovnicí. Nastavení plánu dle potřeb dítěte a potřeb rodiny

Program je zaměřen na zvyšování rodičovských kompetencí 

Nyní soutěžíme o možnost realizace kruzu vaření pro mminky

https://csobpomaharegionum.csob.cz/detail-projektu/2420-slunecnicova-zahrada


děkujeme za finanční příspěvek, učíme maminky jak vyjít a uvařit  i v situaci, kdy není plná lednička

Identifikace problému a dojednání zakázky, spolupráce se soudy a OSPOD

Práce s dětmi a rodiči 

Individuální terapie pro děti

Herní terapie, individuální a rodinná terapie a poradenství.
 Individuální terapie probíhá podobně jako hra, dítě se naučí důvěřovat terapeutovi, kde si buduje pevné a neměnné místo. Společně se můžeme poté s rodiči podívat na to co Vaše dítě potřebuje. Někdy je to o tom respektovat jeho vývojovou hranici, někdy o tom, že rozvody a neshody (byť i tiché), nejsou jen věcí rodičů. Někdy je třeba problémem střídavá péče, nedostatek hranic (bezpečí). Jindy to mohou být úzkostné stavy z dětství a raného období. Na vše je možné se podívat a trpělivě dávat podněty  ke zdravé obnově života dítěte.

Vážení rodiče často k nám přivádíte zejména své dospívající dítě s přáním ,,opravit ho"... Dovolte nám Vám připomenout, že dospívající sedmnáctiletý jedinec, nebude jako kdysi Vaše 10 letá dívenka/ chlapec, a zrovna tak, pokud probíhají terapie u dětí, není možné býti Vaší prodlouženou rukou a nelze tedy provádět postupy, které si představujete Vy, že bychom měli provádět. Lze podpořit Vaše dítě vy vývoji v bezpečném prostoru a pravidlech společně s rodiči, nelze však zasahovat do terapie, pokud se nejedná o terapii rodinnou. O postupu společné práce budete informování v rámci kontraktu.

Tým programu Slunečnicová zahrada

ředitelka, terapeutka

PhDr Simona Sedláčková MSc. MHA

Individuální a rodinná terapie, terapie u dětí, práce s dětským traumatem, Speciálně pedagog, a psychologické poradenství,adiktologie

Mgr. Alena Keblová vedoucí programu, terapeutka, 

Mgr. Tatiana Sechkar, 

psycholožka, psychoterapeutka

Mgr. Petra Mládková 

terapie, rodinné poradenství, poradenství pro dorost 

Mgr. Diaraye Balde

terapie, rodinné poradenství, adiktoložka

Evžen Klouček rodinné poradenství, následná péče mladistvých, práce s rodiči

Bc. Dorota Hostková, terapeutka, rodinné poradenství, adiktoložka

Doc. MUDr. Lidmila Hamplová PhD. zdravotní prevence, prevence obezity, výživa a epidemiologie

MUDr. Zdenek Veselý  lékař se specializací na návykové nemoci

MUDr. Jan Sedmík, garant v oblasti neurovývojové terapie 

Bc. Dagmar Teufel, vedoucí sestra, terapeutka

Mgr. Kateřina Beji Sedláčková MHA

Sestra pro psychiatrii, adiktolog, terapeutka

další spolupracující odboorníci: MUDr. Fabienne Kosová 

Prof. MUDr. Ivo Paclt CSc.,  

MUDr. T. Hněvkovská, dětský psychiatr, 

MUDr. Michal Považan  PhD.

PaedDr. Kateřina Marková, přednostka, Rehabilitační klinika Monáda s.r,o 

supervizoři - minulí i současní: MUDr. Kamil Černý,MUDr. Petr Pöthe, Dr. Martin Galbavž,  PhDr. Jiří Drahota, PhDr. Jiří Broža, PhDr. Jiří Libra, MUDr. Martin Vimr, PhDr. Ivan Douda, MUDr. Jan Sedmík

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

  Dále u dětí podporujeme 

Psychomotorická cvičení, senzorickou integraci, hra s pravidly, je důležitá pro děti s ADHD, hyperaktivitou a poruchovami chování.

Další poskytované služby: sociální práce, poradenství psychologa, speciálního pedagoga, adiktologa a doporučení k dětskému psychiatrovi a dětskému klinickému psychologovi

Nabízíme stanovení možnou společnou identifikaci problému a dále možnost řešení.

Jsme zařízení zaměřené na řešení problému. V souvislosti s nabídkou nabízíme poradenství a individuální, terapie herní terapie pro děti a rodinné terapie. 

Součástí naší práce je i diferenciální diagnostika u dětí a stanovení  individuálního plánu.

Poskytujeme terapeutické a adiktologické intervence u dětí nebo v rodině, ale zaměřujeme se též i na zvyšování kompetencí u rodičů. 

 Velice často je důležité pracovat společně na snížení úzkostiu dětí, někdy i u členů rodiny.

Poskytujeme i speciálně pedagogické intervence a posilování psychomotorického vývoje u dětí.

Nezbytné však je i procvičování jemné hrubé motoriky, psychomotorická cvičení, posilování myšlení, procvičování řečových schopností a napojení na další odborná pracoviště.

Zajišťujeme i spolupráci s dalšími odborníky a spolupráci se školami, dále úzce spolupracujeme s adiktologickou ambulancí pro děti a dorost.

Slunečnicová zahrada je terapeutický program, který nabízí rodinám, v rámci prevence rizikových jevů v rodině, idnidivudální a rodinnou terapii pro děti a rodiče a poradenství.

V rámci projektu je zařazen i edukativní program, kde jsou zdokonalovány, nebo upevňovány dovednosti, které dětem schází v jeho vývojovém stupni, speciálním pedagogem.

Jak práce probíhá:

  • Nejdříve je důležité si říci co Vás a Vaše dítě trápí a tím si domluvíme společně cíl kam bychom se chtěli, nebo měli dostat. 
  • V případě potřeby nabídneme vstupní zhodnocení adiktologem, psychologem, speciálním pedagogem - ovšem doporučujeme počkat na vhodný čas. Rodiče často touží po diagnóze svého dítěte, že už konečně bude jasné proč je to dítě neklidné, zlobivé, zamlklé, atp.......

Zařízená nenahrazuje Pedagogicko psychologickou poradnu, z tohoto důvodu je důležité navázat nejprve důvěryhodný vztah a také je důležité podívat se na prostředí rodiny, jak to u Vás vlastně chodí. V rodinném prostředí - systému - kmenu došlo k narušení sil (energií) a dítě je barometr těchto sil, tudíž je třeba mít na paměti, že je důležité vyrovnat energie tohoto rodinného systému, aby z něj dítě dítě mohlo čerpat.

Poskytujeme poradenství a terapeutické intervence pro děti a jejich rodiče.

Učení poznáváním a opakování až dojde k upevnění vlastností kterých je potřeba dosáhnout. V tomto směru se jedná o upevnění pravidel a řádu.

Někdy je učení také o laskavém přístupu, kde lze narovnat stará zranění, pracujeme též s imaginačními a relaxačními technikami.

Často je potřebné si uvědomit, zda dítě příliš nezatěžujeme, koničky a kroužky, zda nemá splnit naše nenaplněné ambice.

Rovněž pokud nemáme nastavena pravidla pro sebe v rodině, těžko je bude dítě přijímat pro sebe. 

V rámci ambulance zdravotní prevence , můžeme být nápomocni i v případech, kdy je dítě často nemocné, provádíme komplexní screening a následně sjednáme doporučení ke specialistům, o kterých jste např. s Vašim pediatrem zatím neuvažovali.

Mějte na paměti, že často problémy dítěte jsou symptomem narušeného systému, kdy může pomoci i krátká intervence v rámci rodinného poradenství. 

Spolupráce s dětskými psychiatry a adiktologickou ambulancí pro děti a dorost

Vyšetření psychologem, speciálním pedagogem

Terapie s dětmi, herní terapie, poradenství, individuální a rodinná terapie

Milí rodiče, pracujeme s dětmi v rámci upevnění jejich dovedností v programu Slunečnicová zahrada, jedná se o podporu při jednotlivých vývojových etapách, ale také podporu rodinného prostředí. V ambulanci pro děti a dorost provádíme vstupní a kontrolní vyšetření odborníky, jako je dětský psycholog, speciální pedagog a dětský psychiatr, např. v případě medikace při ADHD, poruch chování, apod. Sledujeme, ale také častou nemocnost a nepřítomnost dětí ve škole, i když se nejedná o záškoláctví, jelikož tento fakt může být často psychického původu. Šikana, strach ze školy, citlivá situace v rodině, nedostatek sebedůvěry u dítěte, to následně mlže vést k poměrně závažným problémům.
Nabízíme tedy komplexní vyšetření a to i pohybového aparátu, možná to, ani netušíte, ale i když je vše v pořádku, v některých případech nevyhasínají u dětí primární reflexy a na ně se staví reflexy postulární, tento projev může vypadat, jako, že je dítě nešikovné. Za tuto nešikovnost, dítě nemůže a peskování rodičů mu nepomůže.
Dále nabízíme intervence speciálního pedagoga, terapeuta, rodinného terapeuta i adiktologa.
Adiktologická péče se zabývá nejen látkovými závislostmi, drogy, alkohol, ale i nelátkovými závislostmi , jako jsou kyberzávislosti.  Závislosti na PC hrách, jevy, jakými je kyberšikana, apod.

V případě, že vývoj Vašeho dítěte je vyhodnocen jako odpovídající vývojovému období, je možné i po určitou dobu navštěvovat i program Slunečnicová zahrada, kde si své dovednosti více upevní před nástupem do školy, nebo na prvním stupni školní docházky, pomůžeme rodičům posílit jejich rodičovské kompetence.

Objednejte si termín setkání

© 2018 Centrum pro rodinu PSS a klinické adiktologie, z.ú.
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!