Ceník

Vyšetření screening a dětská terapie je s přímou úhradou 250 Kč/ hodinu, pro cílovou skupinu rodičů ze znevýhodněného prostředí na základě doporučení OSPOD, nebo ÚP program je podpořen MHMP z prostředků kapitoly Rodinná politika

neuromotorická cvičení

0 Kč

Práce s dětmi posilování jemné, hrubé motoriky, sebeosblsuhy + Zvyšování rodičovských kompetencí, semináře, poradnství, edukace

250,- Kč

© 2018 Centrum pro rodinu PSS a klinické adiktologie, z.ú.
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!